Clovertheluck

Can Tho, Vietnam

1 Términos    0 Blosarios    3 Seguidores    11837 Viewers

Clovertheluck

Can Tho, Vietnam

1 Términos    0 Blosarios    3 Seguidores    11837 Viewers

Términos de Clovertheluck

RuPaul

Personas; Actores

RuPaul , sinh vào ngày 17 tháng tháng 11 năm 1960 tại Rupaul Andre Charles và lớn lên ở San Diego , ông là một vừa là diễn viên , ca sĩ ,vũ công , người dẫn chương trình , người ...