Términos de LenkaK

kreativita

Idioma; Terminología

Přijímaný rys lidského jazyka - vyplývající z jevu vzniku věty - který vysvětluje schopnost mluvčího produkovat a chápat teoreticky nekonečný počet vět.

srovnávací literatura

Idioma; Gramática

Kritická disciplína, která se zabývá literaturou dvou nebo více rozdílných lingvistických, kulturních nebo národních skupin.

řečová a jazyková patologie

Idioma; Gramática

Poruchy verbální komunikace, pod kterou spadá expresivní jazyk (produkce efektivního sdělení) a receptivní jazyk (porozumění předloženému sdělení), a poruchy ...

Seguidores(1) Ver todos

Siguiendo(1) Ver todos