nowwa

Samarkand, Uzbekistán

2 Términos    0 Blosarios    2 Seguidores    29458 Viewers

nowwa

Samarkand, Uzbekistán

2 Términos    0 Blosarios    2 Seguidores    29458 Viewers

Términos de nowwa

Faollik,Yorqinlik

Publicidad; Vallas publicitarias

Ba'zan yorqinlik xam deyiladi. Suyuq Kristalli Ekranlar (SKE)sanoatida ekranni bir kvadrat metrdagi yorug'ligini kandela o'lchov birligida o'lchanishiga aytiladi, ba'zan nit xam ...

Takroriy, tez-tez, chastota

Astronomía; Astronomía general

To'lqinni xar soniyada bosib o'tadigan nuqtalar miqdori. Gerts (Hz)da o'lchanadi. Elektromagnit nurlanishda chastota to'lqinlar uzunligiga teskari proportsional.

Collected Terms

printer

Ordenador; PC periféricos

Kompyuter tomonidan yaratilgan ma’lumot nusxasini qog‘oz va boshqa media vositalarida chop etuvchi tashqi qurilma turi