reza-world

Tabriz, Irán

3 Términos    1 Blosarios    3 Seguidores    36524 Viewers

reza-world

Tabriz, Irán

3 Términos    1 Blosarios    3 Seguidores    36524 Viewers

Términos de reza-world

آدیغه ای

Idioma; World languages

یکی از زبانهای جمهوری خودمختار قره چای- چرکس در ناحیه قفقاز که در داخل کشور روسیه قرار دارد.

آبازا

Idioma; World languages

یکی از زبانهای جمهوری خودمختار قره چای- چرکس در ناحیه قفقاز که هم اکنون جزو کشور روسیه قرار دارد

آبخازی

Idioma; World languages

زبان دسته ای از مردم به نام قوم آبخاز که بیشتر آنها ساکنان بومی جمهوری خودمختار آبخازستان در منطقه قفقاز هستند. آبخازها 7/50% کل جمعیت این جمهوری را شکل می دهند. شماری از آبخازها ...