Home > Blossary: Glossary of environmental education
Based on "Glossary of environmental education terms", promoted on the Intergovernmental Conference on Environmental Education (Tbilissi, USSR, 1977) and recommended by Unesco for standardization of environmental education terminology through the compilation of a multilingual glossary. Printed In Hungary by the National Centre for Educational Technology, © Unesco 1983

Category: Education

1 Term

Created by: zblagojevic

Number of Blossarys: 5

My Terms
Collected Terms

Verdrag inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES), waarvan de leden veel van de staat bevat. Het Verdrag bevat een systeem van maatregelen ter bestrijding van mensenhandel van CITES soorten op een internationale basis.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate di fauna selvatica e della Flora (cita), i cui membri includono molti dello stato. La convenzione contiene un sistema di misure per combattere il traffico di specie CITES su base internazionale.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Het hele complex van fysische en chemische kenmerken van het anorganische milieu dat organisme invloeden.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

L'intero complesso di caratteristiche fisiche e chimiche dell'ambiente inorganico che influenza l'organismo.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

The idea of multilingual geodesic glossary arose ...

Category: Engineering

By: zblagojevic