Home > Blossary: Glossary of environmental education
Based on "Glossary of environmental education terms", promoted on the Intergovernmental Conference on Environmental Education (Tbilissi, USSR, 1977) and recommended by Unesco for standardization of environmental education terminology through the compilation of a multilingual glossary. Printed In Hungary by the National Centre for Educational Technology, © Unesco 1983

Category: Education

1 Term

Created by: zblagojevic

Number of Blossarys: 5

My Terms
Collected Terms

Verdrag inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES), waarvan de leden veel van de staat bevat. Het Verdrag bevat een systeem van maatregelen ter bestrijding van mensenhandel van CITES soorten op een internationale basis.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Convenția privind comerțul internațional cu specii pe cale de dispariţie a faunei şi florei (CITES), ai cărei membri includ multe a statului. Convenţia conţine un sistem de măsuri de combatere a traficului de specii CITES pe bază internaţională.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Het hele complex van fysische en chemische kenmerken van het anorganische milieu dat organisme invloeden.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Întregul complex de caracteristici fizice şi chimice ale mediului anorganice care influenteaza organismul.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

The idea of multilingual geodesic glossary arose ...

Category: Engineering

By: zblagojevic