Home > Blossary: Glossary of environmental education
Based on "Glossary of environmental education terms", promoted on the Intergovernmental Conference on Environmental Education (Tbilissi, USSR, 1977) and recommended by Unesco for standardization of environmental education terminology through the compilation of a multilingual glossary. Printed In Hungary by the National Centre for Educational Technology, © Unesco 1983

Category: Education

1 Term

Created by: zblagojevic

Number of Blossarys: 5

My Terms
Collected Terms

Verdrag inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES), waarvan de leden veel van de staat bevat. Het Verdrag bevat een systeem van maatregelen ter bestrijding van mensenhandel van CITES soorten op een internationale basis.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Конвенция по международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой вымирания, членами которой являются многие государства. Конвенция содержит систему мер по борьбе с торговлей находящимися под угрозой вымирания видами на международной основе.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Verklaring van de intergouvernementele conferentie op Environ-geestelijke onderwijs, Tbilisi, 1977. De verklaring over de beginselen en strategieën voor milieu-educatie in de hedendaagse wereld.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Декларация Межправительственной конференции по образованию в области окружеющей среды, Тбилиси, 1977 г. Декларация о принципах и стратегии образования в области окружающей среды в современном мире.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Methoden voor de opvoeding van en de ontwikkeling van de persoonlijkheid in het proces van onderwijs. Pedagogische voldoen aan de wetenschappelijke eisen.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Приемы воспитания и развития личности в процессе образования, отвечающие научным требованиям педагогики.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

De fysiologische en gedragsstoornissen aanpassingen van een organisme tot veranderingen in haar naaste omgeving.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Физиологическое и поведенческое приспособление организма к изменениям непосредственно окружающей его среды.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Het proces van opvang aan wijzigen. De adjustment(s) van een organisme dat deze beter aanpassen aan de omgeving kan. Een genetisch gecontroleerde kenmerk dat verbetert en overleving en reproductieve kansen van een organisme in een gegeven l omgeving.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Процесс привыкания организма, позволяющий ему лучше приспособиться к среде. Генетически управляемое свойство организма, улучшающее и повышающее возможности его выживания и воспроизводства в данной среде.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Het hele complex van fysische en chemische kenmerken van het anorganische milieu dat organisme invloeden.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Сложный комлекс физических и химических характеристик неорганической среды, влияющих на живые организмы.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  

HeadErika

I was glad to read that Some universities offer good study programs for external students, I will not have to visit the www.nd-center.com review but instead, I will get an original one now.

03:34, 14 July 2021

ChristineCMartin

Glossary of environmental education is a nice post that have the best information for the students want to know about it. When I write my essay for me i found it and get the best ideas from this post.

02:52, 31 May 2021
My other Blossarys

The idea of multilingual geodesic glossary arose ...

Category: Engineering

By: zblagojevic